Projekty UE

Go to Brand

Wiesław Rutka Master – Sport – Automobiltechnik (MS) Production – Distribution Center w okresie od 01.07.2017 do 31.12.2018 realizuje projekt pt.: „Promowanie innowacyjnych polskich produktów sektora automotive, obejmujących innowacyjne na skalę światową rozwiązania z obszaru inteligentnych akumulatorów samochodowych, zaawansowanych filtrów oleju oraz pasywnie sterowanych amortyzatorów, opracowane przez dział B+R Master – Sport Gorlice” nr projektu POIR.03-03.03-12-0022/17. Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Projekt zakłada promocję polskich innowacyjnych rozwiązań o wysokim wysyceniu technologicznym, które opracowane zostały przez dział B+R Master – Sport w Gorlicach przy współpracy z polskimi jednostkami naukowo-badawczymi. Rozwiązania obejmą następujące kluczowe trzy grupy produktowe:
1. samochodowe akumulatory litowe typu SMART ( z możliwością zastosowania w innych obszarach)
2. samochodowe filtry oleju z magnetycznym separatorem cząstek metalicznych
3. samochodowe amortyzatory o sterowanej charakterystyce pracy.

Celem projektu jest wypromowanie na rynkach zagranicznych grupy nowoopracowanych polskich produktów z sektora automotive marki Master-Sport (MS Automotive). Innowacyjna grupa produktów obejmuje rozwiązania opracowane w dziale B+R w Gorlicach związane z nowego typu magazynami energii (akumulatory litowe wyposażone w elektronikę sterującą, systemy SMART oraz komunikację), filtry oleju z innowacyjnym separatorem magnetycznym cząstek metalicznych NeoMAG oraz amortyzatory ze sterowaną charakterystyką pracy zapewniającą stabilność warunków pracy w każdym obciążeniu.

Całkowity koszt realizacji projektu: 919 300,00 zł

Koszty kwalifikowane: 708 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 354 000,00 zł.